Wat is Bioresonantie?

Bioresonantie en in het bijzonder de bioresonantie volgens Paul Schmidt kan men heel eenvoudig met een voorbeeld uit de natuur verklaren. De oudste vorm van de bioresonantie is het zonlicht. Wanneer het zonlicht onze huid treft worden regulaties veroorzaakt. De reden daarvoor is echter niet de opwarming van de huid, maar het ultraviolette deel van het zonlicht. Ultraviolet licht is in staat pigmentvorming op gang te brengen.

In onze huid is een regulatiesysteem geïntegreerd dat bij die frequenties van het zonlicht de huid verkleurt, d.w.z. bruin laten worden. Pigmentering van de huid is slechts één van de regulaties die door het zonlicht worden veroorzaakt. Zo wordt bijvoorbeeld ook de productie van vitamine D op gang gebracht.

Het is begrijpelijk dat er naast de smalle frequentieband van het zonlicht ook andere frequenties bestaan die hun eigen regulaties teweegbrengen.

Het was Paul Schmidt die reeds in 1976 deze samenhang zag. Hij legde daarmee de grondslag voor de exogene (van buiten af inwerkende) bioresonantie, die tegenwoordig zijn naam draagt. Centraal in deze procedure staat het herkennen en uitschakelen van oorzakelijke invloeden op onze gezondheid, zoals geopathie, elektrosmog, slechte voeding enz.

Meer dan 5500 natuurgeneeskundig georiënteerde artsen en Heilpraktiker maken alleen al in Duitsland van de bioresonantie volgens Paul Schmidt gebruik. Deze doorbraak was het gevolg van het high-med-apparaat van de firma Rayonex, de Rayocomp PS 1000 polar.