Ontzuren en Darmsanering

De verzorging met Mineraalstoffen, Sporenelementen en Vitaminen is voor het functioneren van onze stofwisseling van groot belang. Omgevingsgifstoffen, levensmiddelen toevoegingen, hittebehandelingen en conserveringsmiddelen laten deze vitaalstoffen in onze voeding in toenemende mateverdwijnen. Aan de andere kant, neemt de inhoud van belastende zuren toe.Ook de consumptie van sigaretten en alcohol en vooral fysieke en psychologische stress dragen bij aan de toegenomen zuur productie. De mens raakt steeds meer verzuurd.Hier komt meestal een slechtwerkende darmflorabij, waarbij Bacteriënverdere zuren produceren. Dezeovertollige zuren roven de mineraalstoffen van ons lichaamWij voelen ons moe en lusteloos.Onze prestaties verminderen.

Helaas heeft de Westerse Geneeskunde de laatste honderd jaar een keusgemaakt, symptomen en niet oorzaken te behandelen.Met de kennis van de interne balans van het lichaam, waarbijeen evenwichtiglichaamsmilieueen eerste vereisteis, daar heeft men zich steeds verder van verwijderd.
In de natuurgeneeskunde weet men dat het zuur-base evenwicht en de darmflora de dragende pijlers zijn van de gezondheid.Bij mensen waarvan het evenwicht tussen zuren en basen is verstoord,en in hun darmen ongewenste bacteriën regeren, vertonen gewoonlijk veel energetische tekorten in de therapie test met de Bioresonantie volgens Paul Schmidt.Met de inname van passende supplementen, is het gelukt omdeze energie tekorten te elimineren.En om zo te zorgen voor een evenwicht tussen zuren en basen, en een stabiele darmflora.

Rayobase
...is een Basenpreparaat met eenafgewogencombinatie van basische Mineraalstoffen, die overtollige zuren binden en neutraliseren. Naast de Mineralen Kalium, Calcium en Magnesium bevat Rayobasehet Sporenelement Zink en Kiezelaarde.

Rayosole
...is een sensitief basischbadtoevoegingsmiddelbestaande uit natuurlijke Mineraalzouten, Edelstenen en basische Componenten. Basische Vol- envoetbaden, basische Wikkelsen basische Kousen met Rayosolebevorderen de uitscheiding van Zurenen slakken via de Huidenondersteunendus deRayobase.

Rayovita
...is een Vitaalstofpoeder, dat levensnoodzakelijkesporenelementenen Vitamine bevat, die belangrijke functies inde stofwisseling vervullen. Zij versterken de afweer- en het ontgiftingmechanisme en zijn bij de neutralisering enuitscheiding van Zurenvereist. De opgenomen anti-oxidantenvangen agressieve zuurstofdelen af.

Rayoflora
...bevat een uitgebalanceerde combinatie van probiotische micro-organismen en zuiver plantaardige vezels. De Pro - en Prebiotischwerkzame stoffen ondersteunen de versterking van de darmflora.. Een darmflora in evenwichtvermindert de aanval van zuren in de darm, en is belangrijk voor een gezonde spijsvertering en versterkt het immuunsysteem.

Rayonex-Vitalstoffkur
... is een maand kuur pakket, bestaande uit de Vitaalstof combinaties Rayobase, Rayosole, RayovitaenRayoflora.

De Ontwikkelingvan de Rayonex-Vitalstofkuur is gebaseerd op de holistische werkwijze van de Bioresonantie volgens Paul Schmidt.

Rayobase, RayofloraundRayovita zijn vrij van smaakversterkers, conserveringsmiddelen kleurstoffen, Aroma, lactose, Lactose engisten.

Ontgiften
Naast het ontzuren is ookhetOntgiften eenbelangrijke basis voorwaardevoor eensuccesvolle Therapie. Met het Product AethsynaPhyto ECM bieden wij eenplantaardig Preparaat aan voor Reiniging en Regeneratie van de ExtraCellulaire-Matrix.

 
1 2 >
 
Rayobase

Basisch Mineraalstofpoeder

Artikelnummer: 3400

*

Rayosole®plus, 100 g

Voor degenen die de Rayosole®plus voor een redelijke...

Artikelnummer: 3441

*

Rayosole®plus, 1000 g

Dit is de standaard grootte van Rayosole®plus en bevat...

Artikelnummer: 3442

*

Rayosole®plus, 3000 g

De voorraadverpakking van Rayosole®plus bevat 3.000 g, 3...

Artikelnummer: 3443

*

Rayosole®plus, Voorraadglas

Het voorraadglas is de optimale bewaarplaats van uw...

Artikelnummer: 34440

*

100 pH-strips

Met de pH-strips kan men heel gemakkelijk de juiste...

Artikelnummer: 3440

*

Rayobase Capsules Maandverpakking

Rayobase Capsules Maandverpakking

Artikelnummer: 3416

*

Rayobase Capsules, 3-Maandverpakking

Raybase Capsules, 3-Maandverpakking

Artikelnummer: 3418

*

Klapdoosje

Klapdoosje

Artikelnummer: 3454

*

Rayovita

Vitamine- en Sporenelementpoeder

Artikelnummer: 3420

*

Rayoflora

Prebiotische Micro-organismen

Artikelnummer: 3430

*

Rayonex-Vitaalstofkuur

kuur pakket

Artikelnummer: 3450

*

12 24 36 48
1 2 >