Rayocomp PS 10

De Bioresonantie volgens Paul Schmidt heeft zich de laatste jaren enorm verder kunnen ontwikkelen. Ondertussen werden de bijbehorende bioresonantie apparaten niet alleen individueel gebruikt in de praktijk van natuurgeneeskundige artsen en Heilpraktiker, maar zijn er ook therapiecentra opgezet. Deze doorbraakkon met het High-med-Apparaat van Rayonex, de Rayocomp PS 1000 polar worden gerealiseerd. Vaak is de inzetvan zo’n High-med-Apparaathelemaal niet noodzakelijk, bijv. bijhuisbezoeken of bij privé gebruik kan een Rayocomp PS 10 Bioresonantieapparaatworden gebruikt.

De nieuwe Rayocomp PS 10 is het ideale apparaat omin te stappen in de wereld van de Bioresonantie volgens Paul Schmidt, een ideaal, portable Bioresonantie apparaat voor Professionals. Het vervangt de nu al meer dan 17.000 keer gemaakte Rayometer PS 10 en Rayometer Digital. Dit apparaat voldoet aan de nieuweeisen, die de Bioresonantie volgens Paul Schmidt stelt, gewoon perfect.

Suggesties voor gebruik Rayocomp PS 10

Ondersteuning van de oorzaakgeoriënteerde aanpak: Het is in beginsel zinvol, Belastingen die op het lichaam inwerken, te reduceren. Er zijn Frequentiewaaarden ter beschikking om de invloed van Elektrosmog, geologische Stoorzones en bijv. een verzuringte kunnen beoordelen.

Vitaalstoftest:
Voor Mineraalstoffen, Sporenelementen, Vitaminen en probiotische Darmbacteriën staan Frequentiespectrater beschikking. Hierover verkrijgt men aanwijzingenmet name over de over- en in het bijzonder ook de onder verzorging.

Preventie / Energiehuishouding:
Met het Basisregulatieprogramma is men in staatom zichzelf te revitaliseren. Het Harmoniseringsprogramma van de Rayocomp PS 10 bevat onder andere ook frequentiespectra van gezonde organen. Dit maakt het mogelijk in het kader van preventie het lichaam te kunnen onderhouden.

Behandeling metde eigen secretie:
In de secretievan het lichaam zoals bijv. Urine, Ontlasting, Sputum etc. bevinden zich substanties en pathogenen, die voor Harmonisering gebruikt kunnen worden. Met de Rayocomp PS 10 kan het Frequentiepatroonvan de Eigen secretie voor Harmonisering van het lichaamworden gebruikt.

Bachbloesems:
Voor iedere Bachbloesem is een frequentie basiswaarde ter beschikking. De Rayocomp PS 10 ondersteund daarmee het vinden van de juiste Bachbloesems.

Accupunctuur:
Voor ieder accupunctuurpunt staat een frequentiewaarde ter beschikking. Op de eindpunten van de Meridianen kan bepaald worden welke Meridiaan te harmoniseren is. Daarvoor zijn 14 Meridiaan programma’s ter beschikking. 

Kinderen:
Met speciale Programma’s kunnen kinderen bijv. bij nervositeiten concentratie problemen ondersteund worden.

Diergeneeskunde:
Voor het testen en de harmonisering van paarden, honden en katten zijn omvangrijke frequentiespectra beschikbaar.

 
1 2 >
 
Rayocomp PS 10 "Complete-Edition"

bevat de BnPS-modules 1 tot en met 6, alsook de...

Artikelnummer: 2286

*

Rayocomp PS 10

De nieuwe Rayocomp PS 10 is het ideale apparaat om in de...

Artikelnummer: 2000

*

Module voor de Rayocomp PS 10...

nauwkeurigheid van 0.05

Artikelnummer: 2010

*

Module voor de Rayocomp PS 10: 54...

54 harmoniseringsprogrammaÂ’s

Artikelnummer: 2020

*

Module voor de Rayocomp PS 10, Accupunctuur

incl. 14 meridiaanprogramma's

Artikelnummer: 2030

*

Module voor de Rayocomp PS 10 van Dr.med....

18 verschillende harmoniseringsprogramma's

Artikelnummer: 2040

*

Module voor de Rayocomp PS 10: Speciale...

9 Speciale programma's

Artikelnummer: 2050

*

Module voor de Rayocomp PS 10: Testprogramma's

in totaal 8 frequentiebasiswaarden-samenstellingen die...

Artikelnummer: 2070

*

Module voor de Rayocomp PS 10 M8

In totaal staan er 200 programmaÂ’s van het RAH ter...

Artikelnummer: 2080

*

Module voor Rayocomp PS 10: M9: Rayonex...

1513 programmaÂ’s van het RAH, vooral voor harmoniseringen

Artikelnummer: 2090

*

Module voor de Rayocomp PS 10 M10:...

hoogwaardigste moduul in de Rayocomp PS 10

Artikelnummer: 2092

*

Upgrade RAH van Rayocomp PS 10 Module M8...

Module M8 naar Module M9

Artikelnummer: 2095

*

12 24 36 48
1 2 >