Hartelijk welkom bij de Firma Rayonex Biomedical GmbH

Dit jaar kijkt de Duitse firma Rayonex Biomedical GmbH terug op dertig jaar bijzonder succesvolle geschiedenis. Van meet af aan beschouwde Rayonex zich niet zomaar als een fabrikant van apparaten, maar als een onderneming waarin een heel specifieke filosofie consequent als leidraad wordt gehanteerd: een holistische en op de oorzaken gerichte benadering van de behandeling.

De bioresonantie volgens Paul Schmidt vormde daarbij steeds de kern van deze overwegingen. Die beoogt, bij mensen of dieren, lichaamsfuncties te stimuleren door middel van een spectrum aan frequenties. De samenhang hiertussen heeft Paul Schmidt immers al in 1976 ontdekt en gepostuleerd. Hij legde daarmee de grondvesten van de exogene bioresonantie (m.a.w., die van buiten het lichaam komt) en die vandaag zijn naam draagt (de bioresonantie volgens Paul Schmidt).

Dit vormde de achtergrond voor het ontwerpen van het high-end bioresonatieapparaat, de Rayocomp PS 1000 polar (Rayocomp PS 1000 polar) evenals de kleinere Rayocomp PS 10 (Rayocomp PS 10). Door zijn draagbaarheid wordt deze laatste vaak gebruikt in de diergeneeskunde. Binnen de bioresonantie volgens Paul Schmidt werd tot op heden een enorme verscheidenheid aan toepassingen ontwikkeld. Redenen daarvoor vormen niet alleen de talrijke toebehoren (Toebehoren voor bioresonantieapparaten) maar zeker ook het Rayonex Analyse- en Harmoniseringssysteem voor de mens (RAH-Human) en het dier (RAH-Vet). Die werden onder meer ontwikkeld in samenwerking met experten uit de Vereinigung zur Förderung der Schwingungsmedizin (de Vereniging ter bevordering van trillingsgeneeskunde. Hieruit ontstond nog een ander sterk element: de Rayonex Green-Card. Dit is een geheugenkaart, die een therapeut in zijn praktijk – bv. met behulp van de Rayocomp 1000 polar – kan programmeren. Daarna kan een patiënt zichzelf met de Rayocomp PS 10 zeer gemakkelijk thuis zelf behandelen. Dit is bijzonder interessant voor chronisch zieke en bedlegerige mensen. Een bijkomende reden voor de ruime interesse die de bioresonantie volgens Paul Schmidt geniet, vormen zeker de recente, positieve resultaten uit de studie van het Fraunhofer Institut (Fraunhofer Studie). Die betreft de effectiviteit van de Rayonex bioresonantieapparaten. Opdrachten tot verder onderzoek zijn intussen gevolgd.

Alle Rayonex bioresonantieapparaten vormen medische producten, die aan strenge richtlijnen moeten voldoen. Om die kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen, werden omvangrijke kwaliteitsmanagementsystemen ingevoerd. In februari 2012 ontving Rayonex nieuwe QM-certifikaten (QM-certifikaten), die voor drie jaar gelden.

Het apparatenplatform van de Rayocomp PS 1000 polar en de Rayocomp PS 10, vormde de basis voor de ontwikkeling van producten rond de op oorzaken gerichte benadering. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar de bouwbiologie en meer bepaald naar geopathie en electrosmog. Dat gebeurde enerzijds door het inzetten van bioveldvormende producten (Bioveldvormende producten) en anderzijds door het gebruik van meettoestellen en afschermtechnieken. Samen maken die het mogelijk, de woon- of werkomgeving gezond te maken. Met name thuis staat de slaapplaats centraal. Hiervoor werd immers, met behulp van de bioresonantie volgens Paul Schmidt en de bijbehorende toestellen, zelfs een speciaal bed ontwikkeld.

Vandaag worden aan Rayonex’ eigen Paul-Schmidt-Akademie (www.paul-schmidt-akademie.de) bouwbiologische meettechnici en gezondheidstherapeuten opgeleid. De bouwbiologische meettechnicus vervult, binnen de Rayonexfilosofie, een belangrijke opdracht. De arts of gezondsheidstherapeut die met bioresonantie volgens Paul Schmidt werkt, en die geopatische of electrosmogbelastingen vaststelt, kan immers steunen op uitstekend opgeleide bouwbiologische meettechnici.Paul Schmidt wees er al in 1976 op: de behandeling die op oorzaken richt, is de duurzaamste. Deze benadering  vormt ook vandaag nog de Rayonexfilosofie.

Zoals al vermeld leidt Rayonex aan de Paul-Schmidt-Akademie ook gezondheidstherapeuten op met een bijkomende vorming in de bioresonantie volgens Paul Schmidt (in de zgn. Heilpraktikerschule). Elke student ontvangt na de zesde studiemaand een volledig toegerust Rayocomp PS 10-apparaat. Op die manier leert de student niet alleen de theorie; bovendien wordt met de Rayocomp PS 10 praktijkervaring opgedaan in het eigen therapie- en adviescentrum (Therapiecentrum).

Vandaag werken bijna 50 medewerkers aan het uitvoeren van onze filosofie. We verheugen ons allen op een verdere samenwerking met u, om samen dit streven te verwezenlijken: duurzaam te helpen.